Ochrana osobních údajů

Správce

Cireli s.r.o., Jílkova 1985/151, 615 00 Brno, IČ 08401225 prohlašuje, že jako správce vašich osobních údajů splňuje veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že bude zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu. Dle článku 13 GDPR plní informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů.

Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail a telefon) jsou použity pouze k vytvoření vaší rezervace, k odesílání informačních mailů jakou jsou potvrzení vytvořené rezervace, údaje o platbě, při zakoupení dárkové poukázky apod.

Na Vámi uvedené osobní údaje nebudou odesílány žádné newslettery ani jiná obchodní sdělení.

Právo na výmaz

Veškeré Vaše údaje jsou smazány ihned po ukončení našeho závazkového vztahu, tedy ihned poté, co proběhne Vaše rezervace, proběhne platba a Vy odehrajete svou hru. Vaše údaje nebudou dále jinak uchovávány a jinak využívány.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji není zacházeno v souladu se zákonem, máte právo se se svojí stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat Cireli s.r.o., abychom mohli případné pochybení napravit.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že jsme při zpracovávání Vašich osobních údajů povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.